Att vara kund

Att vara kund

En partner för problemlösning, kostnadseffektiv förvaltning & fruktbara relationer

Förstå din livsresa

Pengar är ett medel, inte ett mål. Vi vill förstå den nuvarande situationen och vad dina målsättningar kring dig, dina bolag och din familj för att skapa en relevant och långsiktig plan.

Dina utmaningar & våra lösningar

En finansiell PT identifierar de problem du står inför givet dina långsiktiga mål och föreslår lösningar för respektive problem. Ofta involverar detta extern expertis då det kan vara komplexa problem inom skatt och juridik, med mera.

Kostnadseffektiv förvaltning

Vår övertygelse är att du som kund kan spara större summor på att kostnadseffektivt förvalta ditt kapital. Finansindustrin livnär sig på gamla prismodeller och kunders okunskap; vi vill utmana den etablerade modellen och är övertygande om att den inte tillhör framtiden.

Full överblick

Vår målsättning är att hjälpa dig med alla dina finansiella placeringar, oavsett om de förvaltas av oss eller andra aktörer. Varför? För att du skall få rätt råd för samtliga placeringar; liksom återkoppling på hur det går.

Vi vill erbjuda en relation, inte en produkt

Vår övertygelse är att goda relationer skapar bra affärer för båda parter. Vi vill erbjuda den bästa tänkbara lösningen för dig som kund, samtidigt som vi har en transparent och hälsosamt lönsam affärsmodell. Det kommer att leda till ett ömsesidigt långsiktigt värdeskapade för båda parter.

Nätverk

Det är vår absoluta övertygelse att nätverk är ovärderligt. Vår målsättning är att knyta samman våra kunder med varandra, båda i enskilda fall och i grupp; där vi utbyter erfarenheter, har roligt och genomför investeringar tillsammans — både ni som kunder och vi som er partner.

Pressmeddelande: Wictor växer med nytt partnerskap

Wictor växer med nytt partnerskap

Pressmeddelande ursprungligen publicerat av Wictor Family Office

Pressmeddelande 14 oktober, 2019

Wictor Family Office har tecknat ett unikt samarbetsavtal med det nybildade förvaltningsbolaget Wictor Partners. Affären stärker den gemensamma positionen som svensk förmögenhetsförvaltare och skapar en solid plattform för tillväxt genom kostnadssynergier, infrastrukturer, nätverk och humankapital.

Stockholmsbaserade Wictor Partners erbjuder tjänster inom finansiell planering, affärsrådgivning och kapitalförvaltning till framförallt entreprenörer och ägarledda företag. Bolaget bildades alldeles nyligen av Robert Petrovic, som närmast kommer från Quesada Kapitalförvaltning, och tidigare arbetade på Swedbank Family Office tillsammans med bolagets andra grundare Magnus Eidemo som senast kommer från Skandias kapitalförvaltning.

Robert Petrovic och Magnus Eidemo belyser att utvecklingen inom kapitalmarknaden förändras med ökade krav på transparens, generell prispress på produkter och ökad tillgänglighet till mer komplexa tillgångsklasser.

– Vi vill vara med i utvecklingens framkant för våra kunders bästa, vilket vi är övertygade gynnar vår affär långsiktigt, säger Magnus Eidemo.

Wictor Family Office arbetar för förmögna entreprenörer, företag och stiftelser. Bolaget arbetar uteslutande med personliga och långsiktiga relationer baserade på ärlighet, integritet och transparens.

– Förmögenhetsförvaltning i allmänhet, och family office-modellen i synnerhet, grundar sig i förtroende och integritet. Partnerbolaget lever upp till de av målgruppen högt satta kraven och vi ser fram emot att utvecklas tillsammans, säger Sara Viktorsson, VD och medgrundare av Wictor Family Office.

Ansvarig utgivare: Philip Syrén

Robert Petrovic: 073-773 85 80, robert(at)wictorpartners.com

Magnus Eidemo: 073-800 27 68, magnus(at)wictorpartners.com