Reviderad Mandatbeskrivning för
Wictor Equity Hedge

Reviderad Mandatbeskrivning

för Wictor Equity Hedge

09 februari, 2021

På Wictor Family Office ser vi regelbundet över vårt placeringserbjudande och våra diskretionära mandat i syfte att säkerställa att vårt erbjudande är tydligt och lever upp till Dina förväntningar. Vi har därför uppdaterat mandatbeskrivningen för Wictor Equity Hedge och förtydligat avgiftsstrukturen i mandatet. 
 
 

Ansvarig utgivare: Philip Syrén

Robert Petrovic: 073-773 85 80, robert(at)wictorpartners.com

Magnus Eidemo: 073-800 27 68, magnus(at)wictorpartners.com
Pressmeddelande: Wictor växer med nytt partnerskap

Wictor växer med nytt partnerskap

Pressmeddelande ursprungligen publicerat av Wictor Family Office

Pressmeddelande 14 oktober, 2019

Wictor Family Office har tecknat ett unikt samarbetsavtal med det nybildade förvaltningsbolaget Wictor Partners. Affären stärker den gemensamma positionen som svensk förmögenhetsförvaltare och skapar en solid plattform för tillväxt genom kostnadssynergier, infrastrukturer, nätverk och humankapital.

Stockholmsbaserade Wictor Partners erbjuder tjänster inom finansiell planering, affärsrådgivning och kapitalförvaltning till framförallt entreprenörer och ägarledda företag. Bolaget bildades alldeles nyligen av Robert Petrovic, som närmast kommer från Quesada Kapitalförvaltning, och tidigare arbetade på Swedbank Family Office tillsammans med bolagets andra grundare Magnus Eidemo som senast kommer från Skandias kapitalförvaltning.

Robert Petrovic och Magnus Eidemo belyser att utvecklingen inom kapitalmarknaden förändras med ökade krav på transparens, generell prispress på produkter och ökad tillgänglighet till mer komplexa tillgångsklasser.

– Vi vill vara med i utvecklingens framkant för våra kunders bästa, vilket vi är övertygade gynnar vår affär långsiktigt, säger Magnus Eidemo.

Wictor Family Office arbetar för förmögna entreprenörer, företag och stiftelser. Bolaget arbetar uteslutande med personliga och långsiktiga relationer baserade på ärlighet, integritet och transparens.

– Förmögenhetsförvaltning i allmänhet, och family office-modellen i synnerhet, grundar sig i förtroende och integritet. Partnerbolaget lever upp till de av målgruppen högt satta kraven och vi ser fram emot att utvecklas tillsammans, säger Sara Viktorsson, VD och medgrundare av Wictor Family Office.

Ansvarig utgivare: Philip Syrén

Robert Petrovic: 073-773 85 80, robert(at)wictorpartners.com

Magnus Eidemo: 073-800 27 68, magnus(at)wictorpartners.com