Medicinska & förebyggande insatser i Etiopien

Tillsammans med – och under ledning av – forskaren Lasse Tenerz arbetar vi med att bistå den norska stiftelsen Children’s Burn & Wound Care Foundation kapital. Organisationen arbetar förebyggande mot brännskador i Etiopien och syftar till att låta investera i modern medicinsk behandling för brännskadade barn i landet.

Brännskador är den tredje vanligaste orsaken till akut behandlingsbehov i den tredje världen. Kvinnor och barn är mest drabbade. Olyckor sker ofta i samband med matlagning.

De flesta hushåll i Etiopien använder sig av öppna eldar vid matlagning. Ved, träkol och paraffin är vanligt förekommande. Trånga och eländiga boendeförhållanden ökar risken för brandolyckor.

Många överlever inte ens måttliga brännskador; på landets medicinska institutioner är den enda hjälpen att tillgå ofta enklare bandagering.

De som överlever utvecklar ofta större eller mindre funktionshinder på grund av invecklad ärrvävnad. Människor med funktionshinder i Etiopien har ingen plats i samhället.

Modern behandling av brännskador innebär god kost, sårvård, hudtransplantation och fysioterapi. Detta är livräddande och förhindrar utveckling av deformiteter och funktionsnedsättningar.

En femårig pojke som fått sina brännskador behandlade. Vad som tidigare tog 3-6 månaders smärtsam behandling kan med den nya tekniken ersättas av 40 minuters effektiv behandling och en 2 veckor lång läkningsprocess.