Medicinska & förebyggande insatser i Etiopien

Tillsammans med – och under ledning av – forskaren Lasse Tenerz arbetar vi med att bistå den norska stiftelsen Children’s Burn & Wound Care Foundation kapital. Organisationen arbetar förebyggande mot brännskador i Etiopien och syftar till att låta investera i modern medicinsk behandling för brännskadade barn i landet.

Brännskador är den tredje vanligaste orsaken till akut behandlingsbehov i den tredje världen. Kvinnor och barn är mest drabbade. Olyckor sker ofta i samband med matlagning.

De flesta hushåll i Etiopien använder sig av öppna eldar vid matlagning. Ved, träkol och paraffin är vanligt förekommande. Trånga och eländiga boendeförhållanden ökar risken för brandolyckor.

Många överlever inte ens måttliga brännskador; på landets medicinska institutioner är den enda hjälpen att tillgå ofta enklare bandagering.

De som överlever utvecklar ofta större eller mindre funktionshinder på grund av invecklad ärrvävnad. Människor med funktionshinder i Etiopien har ingen plats i samhället.

Modern behandling av brännskador innebär god kost, sårvård, hudtransplantation och fysioterapi. Detta är livräddande och förhindrar utveckling av deformiteter och funktionsnedsättningar.