Vår resa

..började på en kobbe långt ute i Stockholms skärgård. I begynnelsen av sommaren 2018 lades grunden för vad som kom att bli Wictor Partners – en udda fågel i finansbranschen.

Ett oberoende alternativ

Om oss

Det var där och då som de två vännerna, Robert och Magnus, beslöt sig för att utmana de traditionella aktörerna och bilda ett finansiellt bolag baserat på justa, långsiktiga och transparenta affärer.

I vår verksamhet bygger vi värden och gör affärer tillsammans med våra kunder. Nedan följer en summering av de tre värdeord vi arbetar utefter.

Vi skall verka för en transparent affärsmodell där vi alltid står på samma sida som kunden, vilket är en grundpelare för långsiktiga relationer.

”Trust takes years to build
Seconds to break
And forever to repair”

Låter detta intressant och finns det möjlighet till gemensamt utbyte sinsemellan. Kontakta gärna oss så berättar vi mer!