En enkel tillvaro i
en komplex värld

Så underlättar vi Din vardag

Wictor Partners grundades på principen om att alltid sätta kundernas intressen främst genom genuin rådgivning och ett gränslöst erbjudande. Vårt oberoende gentemot banker, fondbolag och finansiella institut ger oss ett unikt marknadsövertag, där det enda vi beaktar är våra kunders bästa.

För oss är en god relation och det personliga mötet fundamentalt. En genuin affärsrelation präglad av lojalitet och välvilja ger oss möjlighet att ta ett helhetsansvar och värna dina intressen till det yttersta.

Följaktligen kan du fokusera din dyrbara tid på de för dig viktigaste prioriteringarna i livet.

  • Finansiell planering
  • Kapitaldialog
  • Kundöversikt

Ekonomi

Juridik

Övriga frågor

Struktur & förmögenhetsplanering

Familjestyrning & generationsskifte

Förutsättningar & mål

Placeringar

Uppföljning

Förmögenhetsplanering — där allt hänger ihop

Vi vill ta ansvar för hela din ekonomi, även om vi inte förvaltar hela ditt kapital. Det är ett ansvarsfullt sätt att ge dig rätt rådgivning. Vi skall säkerställa att du som kund får de mest kostnadseffektiva produkterna, i förhållande till din målsättning. En prismodell med fast arvodering oavsett storlek på kapital.

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Wictor Online

Förvaring & struktur

Rapportering

Finansiell planering

Ekonomi

Juridik

Övriga frågor

Struktur & förmögenhetsplanering

Familjestyrning & generationsskifte

Kapitaldialog

Förutsättningar & mål

Placeringar

Uppföljning

Förmögenhetsplanering — där allt hänger ihop

Vi vill ta ansvar för hela din ekonomi, även om vi inte förvaltar hela ditt kapital. Det är ett ansvarsfullt sätt att ge dig rätt rådgivning. Vi skall säkerställa att du som kund får de mest kostnadseffektiva produkterna, i förhållande till din målsättning. En prismodell med fast arvodering oavsett storlek på kapital.

Kundöversikt

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Wictor Online

Förvaring & struktur

Rapportering